วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

TOYOTA ReBORN CM โดราเอมอน (ต่อ ตอนที่ 9-12)

วันนี้เอาโฆษณา TOYOTA ที่ออกอากาศที่ญี่ปุ่น ซึ่งมีโครงเรื่องมาจากโดเรมอนมาฝากค่ะ มีอีก 3 ตอนด้วยกัน แล้วก็มีคนใจดีทำซับภาษาไทยให้ด้วย

ตอนที่ 9

ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12

credit คุณ tstabswf แห่ง youtube

Read More

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

คันจิ : N5 (วัน)พุธ น้ำ


อ่านแบบจีน (on) : スイ
อ่านแบบญี่ปุ่น (kun) : みず
4 strokes

ความหมาย : water(น้ำ) 

ตัวอย่างคำ : 
みず【水】น้ำ ของเหลว 
水ようび【水曜日】วันพุธ 
すい‐ぶん【水分】น้ำ ความชื้น 
こうずい【洪水】น้ำท่วม
みずとあぶら【水と油】น้ำกับน้ามัน (ใช้เปรียบเทียบสิ่งที่เข้ากันไม่ได้)

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

คันจิ : N5 (วัน)อังคาร ไฟ


อ่านแบบจีน (on) : カ
อ่านแบบญี่ปุ่น (kun) : ひ/ほ
4 strokes

ความหมาย : fire(ไฟ) 

ตัวอย่างคำ : 
ひ【火】ไฟ 
かようび【火曜日】วันอังคาร 
はなび【花火】ดอกไม้ไฟ 
かじ【火事】ไฟไหม้
ほかげ【火影】แสงไฟ

Read More

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คันจิ : N5 ดวงจันทร์


อ่านแบบจีน (on) : ゲツ
อ่านแบบญี่ปุ่น (kun) : げつ/つき
4 strokes

ความหมาย : moon(ดวงจันทร์)/month(เดือน) 

ตัวอย่างคำ : 
げつようび【月曜日】วันจันทร์ 
つきかず【月数】จำนวนเดือน 
まいつき【毎月】ทุกเดือน 
つきとすっぽん【月と鼈】ดวงจันทร์กับเต่ากระดองนิ่ม
(ใช้ในความหมายว่าของสองสิ่งที่ดูเหมือนคล้ายกันแต่ที่จริงแล้วแตกต่างกันมากไม่สามารถเทียบกันได้
เช่น ดวงจันทร์และเต่ากระดองนิ่มมีลักษณะเป็นวงกลมเหมือนกัน แต่ที่จริงแล้วแตกต่างกันมากไม่สามารถเทียบกันได้
ภาษาอังกฤษใช้ different as day and night) 

Read More

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

犬と私の10の約束

 
สัญญาสิบข้อของฉันกับน้องหมา
เป็นภาพยนตร์สะท้อนความรักความผูกพันของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกับน้องหมาของเธอ ซึ่งได้ออกฉายที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม 2008 น่ารักและซึ้งใจมาก และสัญญาสิบข้อนั้น ได้แก่...
รู้ก่อนอ่าน - ฉันในสัญญาคือ น้องหมา
1.私の話をがまん強く聞いてくださいね。
ขอให้ตั้งใจฟังเรื่องของฉันอย่างอดทน
2.私を信じて私はついもあなたの味方です。
ขอให้เชื่อฉัน ฉันเป็นเพื่อนของเธอเสมอ
3.私とたくさん遊んで。
เล่นกับฉันให้มากๆ
4.私にも心があることをわすれないで。
อย่าลืมว่าฉันก็มีหัวใจ

5.ケンカはやめようね。本気になったら私が勝っちゃうよ。
อย่าทะเลาะกันนะ แต่ถ้าเกิดขึ้นจริงฉันต้องชนะนะ
6.言うことを聞かないときは理由があります。
เวลาที่ไม่ฟังเรื่องที่บอก ฉันมีเหตุผลนะ
7.あなたには学校もあるし友達もいるよね。でも私にはあなたしかいません。
สำหรับเธอแล้วเธอมีทั้งโรงเรียนมีทั้งเพื่อน แต่ฉันมีแค่เธอ

8.私が年をとっても仲良くしてください。
แม้ว่าฉันจะอายุมากขึ้นก็ขอให้เป็นเพื่อนกันสนิทสนมกันต่อไป
9.私は十年くらいしか生きられません。だから、一緒にいる時間を大切にしようね。
ฉันมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ประมาณสิบปีเท่านั้น ดังนั้นขอให้ให้ความสำคัญกับเวลาที่อยู่ด้วยกันนะ
10.あなたとすごした時間を忘れません。私が死ぬ時、お願いします、そばにいてね。
ฉันจะไม่ลืมเวลาที่ใช้ร่วมกับเธอ เวลาที่ฉันจะตาย ขอร้อง ช่วยอยู่ข้างๆ ฉันนะ

ขอบคุณภาพประกอบจาก : http://www.tv-tokyo.co.jp/inu10/

Read More

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คันจิ : N3 ตัวที่ 3 อวยพรอ่านแบบจีน (on) : シュク/シュウ
อ่านแบบญี่ปุ่น (kun) : いわ(う)
9 strokes
ความหมาย : celebrate(แสดงความยินดี)
ตัวอย่างคำ :
いわう【祝う】อวยพร แสดงความยินดี
(お)いわい【(お)祝い】การอวยพร การแสดงความยินดี
しゅくが【祝賀】การอวยพร การแสดงความยินดี
しゅくじつ【祝日】วันหยุดพิเศษ (national, public) holiday)
しゅうげん【祝言】พิธีแต่งงาน

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Kanji of the year 2012 (คันจิของปี 2012)ในแต่ละปี สมาคม Japanese Kanji Proficiency Society จะประกาศตัวอักษรคันจิขึ้นมา 1 คำ ซึ่งเรียกว่า Kanji of the Year (คันจิแห่งปี, Kotoshi no Kanji, 今年の漢字) โดยคันจิคำนี้จะมีความหมายที่สะท้อนความเป็นไปของปีที่ผ่าน จึงสอดคล้อง เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนคำแสดงลักษณะของปีทั้งปีได้ดีที่สุด และ “คันจิแห่งปี” นี้ก็เป็นคำที่ได้มาจากการโหวต เพื่อให้ตรงกับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่มากที่สุดด้วยอ่านแบบจีน (on) : キン/コン
อ่านแบบญี่ปุ่น (kun) : かな/かね
8 strokes

ความหมาย : money/gold (เงิน/ทอง) 

ตัวอย่างคำ : 
おかね【お金】เงิน 
きん‐メダル【金メダル】เหรียญทอง
かなきりごえ【金切り声】 
こんごう【金剛】


การประกาศ Kanji of the Year นี้ เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิที่มีมาตั้งแต่ปี 1995 จะกระทำกันที่วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu Dera) หรือที่คนไทยมักจะเรียกกันว่า “วัดน้ำใส” ในวันที่เรียกว่าวันแห่งคันจิ (Kanji no hi, 漢字の日) ที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 12 ธันวาคมของทุกปี


เนื่องในวันแห่งคันจิ ปี 2012 นี้ (12/12/12) ทาง Japan Kanji Proficiency Society จึงจัดให้มีพิธีประกาศ Kanji of the Year ขึ้นที่วิหารหลักของวัดคิโยมิสึเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคันจิประจำปี 2012 นี้ ก็คือคำว่า “金” อ่านว่า “คิง” แปลว่า “ทอง” ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าปีที่ผ่านมานี้ เป็นปีทองของชาวญี่ปุ่น เพราะมีหลากหลายเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นภาคภูมิใจและมีความสุข ทั้งบรรดาเหรียญทองโอลิมปิคที่ทัพนักกีฬาญี่ปุ่นไปไขว่คว้ากันมา ล่าสุดๆ ก็เป็นรางวัลโนเบลที่ศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่นแห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตเพิ่งไปรับมาเช่นกัน รวมถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในปี 2012 อย่างสุริยุปราคารูปวงแหวนที่ 932 ปีจะเห็นสักครั้งในญี่ปุ่น และอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คำว่า “金” เหมาะสมแล้ว ที่ชาวญี่ปุ่นเลือกให้เป็น Kotoshi no Kanji หรือ Kanji of the Year จริงๆ  


 CR: http://www.marumura.com

Read More